plantpowercanteenpic

 

Wat is de Plant Power Canteen?
De Plant Power Canteen werkt aan duurzamer en gezonder aanbod in (bedrijfs)kantines . Dat doen we met inspiratie, advies en innovatieve communicatieconcepten, acties en promoties.  Zo helpen we bedrijven en scholen niet alleen bij het halen van hun CO2-doelstellingen, maar zorgen we ook voor gezonde werknemers en scholieren.  Een gezonde lunch leidt bovendien tot minder verzuim, verhoogt de productiviteit op de werkvloer én zorgt voor tevreden en betrokken werknemers en voor meer voeling met wat men eet. En niet onbelangrijk: het is beter voor het milieu én de wereld!

Hoe gaan we te werk?
De Plant Power Canteen is een origineel en sterk communicatie- en adviestraject om verduurzaming van bedrijfskantines te realiseren en hier draagvlak voor te creëren. Dit proces kent in grote lijnen vier stappen. Bij elke stap is communicatie ten behoeve van draagvlak belangrijk.

1)     We starten met een dialoog met de directie en HR om het verband tussen lunch en MVO te duiden en om catering een zaak van meer dan alleen de facilitaire dienst te laten zijn.

2)     Er volgt een kantinescan om te kijken waar de meeste impact gemaakt kan worden wat betreft gezondheid en CO2-reductie. Samen met de cateraar kijken we hoe we invulling kunnen geven aan een duurzaam en lekker aanbod met winst voor zowel de medewerkers als het bedrijf.

3)     Implementatie van een duurzamere kantine betekent vaak om kennis en vaardigheden. We bieden begeleiding bij de implementatie, productadvies en (kook)workshops voor keukenpersoneel

4) Om het hele bedrijf enthousiast te krijgen voor het nieuwe, duurzamere eetpatroon is draagvlak (en vraag ‘van onderop’ creëren) essentieel. Daarom geven we veel aandacht aan communicatie. Bijvoorbeeld een interactieve Smaackmakers Experience waarbij we inspireren met kennis én proeven. We laten ervaren hoe lekker duurzaam is. Dat doen we ook met bijvoorbeeld een guerrilla-style, mobiele, pop-up kantine die een kick-start aan de verduurzaming van bedrijfskantines geeft, via een bottom-up benadering. Dit is het begin van een daadwerkelijk duurzamere kantine met steun van bedrijf én medewerker of schoolbestuur én leerling.

Soms gaat er nog een stap vooraf aan het gesprek met directie en HR. Dat kan bijvoorbeeld als bepaalde beslissers binnen het bedrijf nog niet overtuigd zijn. In samenspraak met de trekker binnen het bedrijf, diegene die dingen wil veranderen, zetten we in op inspiratie en vraag creëren van onderop.

Waarom de Plant Power Canteen?
De Plant Power Canteen betekent voordelen voor mensen, bedrijven en milieu. Onderzoek laat zien dat een duurzame en gezonde lunch leidt tot gezondere werknemers, het verzuim vermindert, de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid vergroot en bovendien de productiviteit verhoogt. Ook zorgt een duurzame kantine voor minder voedselkilometers, door het aanbod van lokale, seizoensgebonden en minder dierlijke producten. Daarnaast draagt een duurzame kantine bij aan eerlijke handel, efficiënter watergebruik én CO2-reductie. Een duurzame kantine sluit op alle manieren aan bij de MVO-doelstellingen van bedrijven. Het is bovendien de perfecte kans om mensen dichterbij hun bord te brengen en voor scholen om educatie aan te koppelen. Het verduurzaamt ons voedselpatroon en gaat klimaatverandering tegen.

Geïnteresseerd?
Wil je hulp van het Plant Power Canteen Team om jouw bedrijfsrestaurant of kantine te verduurzamen?
Wil jij dat de Plant Power Canteen ook jouw bedrijf of school bezoekt?
Of ben je leverancier en heb jij dé producten die niet zouden mogen missen in de Canteen?
Laat het ons weten!

Lekker, gezond én duurzaam eten in de kantine of het bedrijfsrestaurant. Eerlijker voor de wereld, gezonder voor jezelf én winstgevend voor je organisatie. Wie wil dat nou niet?